REXITRO SANITARIO. C-15-001622
REXITRO SANITARIO. C-15-001622
Asociación de Ex-Alcohólicos de Ferrolterra Centro Asistencial de Alcoholismo, Tabaco y Ludopatía REXITRO SANITARIO. C-15-001622
Asociación de Ex-Alcohólicos de FerrolterraCentro Asistencial de Alcoholismo, Tabaco y LudopatíaREXITRO SANITARIO. C-15-001622

 

 

SERVIZOS:

.

 • Asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e trastornos aditivos (alcol, tabaco, xogos de azar, compras compulsivas, novas tecnoloxías, etc.)

 Dentro do devandito programa estanse a desenvolver diversas actividades entres as que se inclúen:

 • Información, cita previa e asesoramento.
 • Acollida da demanda e apertura da historia clínica.
 • Avaliación e diagnóstico biopsicosocial. (valoración do Equipo Técnico: Médica, psicóloga e traballadora social)
 • Desintoxicación.
 • Deshabituación
 • Prevención de recaídas (terapias de grupo e seguimentos individuais)
 • Reinserción social.
 • Alta terapéutica e seguimentos posteriores á alta.

Esta asistencia é gratuíta e universal e está financiada polo Servizo Galego de Saúde a través dun Convenio de colaboración.

Tamén contribúe ao financiamento deste programa a Excma. Deputación de Coruña

 

SUBVENCIONAN:

OUTROS SERVIZOS

 • Programas de prevención en condutas aditivas na mocidade. “ACTIVA” E “CAMBIA DE XOGO, ACTIVA-T”. Trátase de programas de formación de mediadores xuvenís na prevención de condutas aditivas entre iguais.
 • Talleres psicoeducativos:
 • Talleres para familiares dos usuarios (cuxa finalidade é Informar, asesorar e orientar aos familiares sobre a enfermidade do paciente e así fomentar un adecuado apoio no proceso de rehabilitación).  
 • Talleres para educación da saúde.
 • Talleres ocupacionais (pintura, barro, coiro, relaxación, etc..)
 • Programa de prevención en colexios
 • Accións de sensibilización da poboación
 • Programa de prevención na Armada
 • Programa “24 horas sen alcohol”.
 • Programa de bebedores abusivos
 • Outros servizos: asistencia burocrática, prácticas universitarias, voluntariado, fomento do ocio saudable…

Contacto

Ex-Alcohólicos de Ferrolterra

Centro Asistencial de Alcoholismo, Tabaco y Ludopatía

Calle Alvaro Cunqueiro 6 Bajo
15403 Ferrol

 

Correo electrónico: exalcoholicosferrol@mundo-r.com


 Teléfono: 981 351 395                             981 355 994

HORARIO:

LUNS A VENRES 08,00 A 13,00

LUNS , MARTES, MÉRCORES 16,00 A 19,00

.